دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

عید سعید غدیر خم مبارک باد

تاریخ: 1397/06/07

بازدید: 716

 | 


رویداد

sid blog

در عید غدیر شادی ام افزون است
اندوه و غم و غصه ز دل بیرون است
شکرانه ی این عید فرستم صلوات
این سینه ام از حب علی مشحون است

 

عید سعید غدیر خم مبارک باد

مقالات محققان ایرانی در خصوص غدیر خم را اینجا بخوانید