دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

دانشگاه تهران در سال 2018 جایگاه نهمی جهان را در رشته مهندسی مکانیک به خود اختصاص داد.

تاریخ: 1397/06/04

بازدید: 391

 | 


گزارش

sid blog

دانشگاه تهران در نظام رتبه ‌بندی 2018 دانشگاه ملی تایوان، در رشته مهندسی مکانیک جایگاه نهم جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش  روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی به نقل از خبرگزاری ایرنا ، براساس نظام رتبه‌ بندی دانشگاه ملی تایوان که دانشگاه ‌ها را در سه محور بهره ‌وری پژوهش، تاثیر پژوهش و تعالی پژوهش مورد ارزیابی قرار می‌دهد، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و رتبه 367 جهانی قرار دارد.
براساس گزارش 2018 این نظام رتبه ‌بندی، دانشگاه تهران با رتبه 9 در موضوع مهندسی مکانیک و رتبه 79 در زمینه مهندسی، برترین دانشگاه ایرانی است.
اطلاعات شاخص ‌های این نظام، از پایگاه ISI استخراج و بر اساس آن در سه محور و بر مبنای 8 شاخص ارزیابی می‌شود. 
ارزیابی در سه محور بهره‌وری پژوهش (با وزن 25 درصد) شامل تعداد مقالات در 11 سال گذشته (با وزن 10 درصد) و تعداد مقالات در سال جاری (با وزن 15 درصد)، تاثیر پژوهش (با وزن 35 درصد) شامل تعداد استنادها در 11 سال گذشته (با وزن 15 درصد)، تعداد استنادها در دو سال اخیر (با وزن 10 درصد) و میانگین تعداد استنادها در 11 سال گذشته (با وزن 10 درصد) و تعالی پژوهش (با وزن 40 درصد) شامل مقدار شاخص H در دو سال گذشته (با وزن 10 درصد)، تعداد مقالات پراستناد در 11 سال گذشته (با وزن 15 درصد) و تعداد مقالاتی که در سال جاری در مجلات با ضریب تاثیر بالا به چاپ رسیده‌اند (با وزن 15 درصد) صورت می‌گیرد.
این نظام رتبه بندی علاوه بر رتبه‌بندی کلی، 300 دانشگاه برتر را در 6 زمینه و 14 موضوع رتبه‌بندی می‌کند و زمینه‌های ارزیابی کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی را شامل می‌شود. 
موضوعات ارزیابی نیز شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم‌شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.
بر اساس این گزارش، از مجموع 837 دانشگاهی که در این رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند 9 دانشگاه ایرانی حضور دارند.
موضوعات ارزیابی شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم‌شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.
گزارش سال ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی NTU حاکی از این است که دانشگاه تهران در ۱۴ موضوع مورد بررسی دارای رتبه است.
دانشگاه تهران همچنین در ۱۰ موضوع از ۱۴ موضوع حائز رتبه نخست ملی است: علوم کشاورزی، رتبه ۷۶، مهندسی شیمی، رتبه ۳۵، مهندسی عمران، رتبه ۴۳، مهندسی الکترونیک، رتبه ۱۴۱، محیط زیست اکولوژی، رتبه ۲۵۵، علوم جغرافیایی، رتبه ۲۷۶، علوم مواد، رتبه ۱۳۵، مهندسی مکانیک، رتبه ۹ و علوم گیاهی و جانوری، رتبه ۲۲۸.
بررسی نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان در سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می‌دهد که دانشگاه‌های ایران در موضوع مهندسی مکانیک حضور پررنگی دارند و ۱۰ دانشگاه ایرانی در این موضوع دارای رتبه هستند.