دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

 • subtitle 1.1
 • subtotle 1.2
 • 11
 • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

جدیدترین شماره نشریه پایش منتشر شد

تاریخ: 1397/04/10

بازدید: 571

 | 


نشریات روزآمد

sid blog

جدیدترین شماره نشریه علمی پژوهشی پایش منتشر و مقالات آن در یانک نشریات علمی SID نمایه شد. این نشریه توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و به صورت الکترونیکی منتشر می شود. در جدیدترین شماره پایش که مربوط به خرداد و تیر 1397 می باشد، مقالات زیر قابل مشاهده است:

 • ارزیابی شاخص های عملکردی در بیمارستان های تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی (قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت)
 • بررسی مشارکت مالی خانوارها در هزینه های سلامت بعد از اجرای طرح تحول سلامت
 • کارایی روش نمونه گیری پاسخگومحور در مطالعه کودکان خیابانی
 • مطالعه آلتمتریک مقالات علمی حوزه "سواد سلامت" در رسانه های اجتماعی
 • سنجش سواد سلامت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
 • بررسی روایی و پایایی نسخه ی فارسی ابزار غربالگری بدرفتاری با زن (WAST)
 • مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی- تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
 • اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) بر اضطراب فراگیر
 • مقایسه میزان اعتماد شهروندان تهرانی به پیام های سلامت در رسانه ملی و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان: یک مطالعه جمعیتی در تهران
 • شرایط زندگی و تعداد مطلوب فرزندان در شهر تهران
 • ارتباط بین حمایت اجتماعی و قصد فرزندآوری در زنان ساکن شهر تهران

جهت دسترسی به متن کامل مقالات این نشریه به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک نشریه پایش در SID