بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

یازدهمین دوره فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی در بانک نشریات علمی SID نمایه سازی شد


نشریات روز آمد

sid blog

 به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی ، جدید ترین دوره فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی ویژه تابستان 97 منتشر ودر بانک نشریات علمی(SID) نمایه سازی شد . این نشریه را دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند منتشر می کند . 

درجدیدترین  شماره این فصلنامه  این مقالات منتشر شده است : 

 • بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات فیزیکی دانه ژنوتیپ های برنج (.Oryza sativa L) هوازی در منطقه خوزستان
 • تاثیر کم آبی و میکوریزا بر عملکرد دانه، خصوصیات زایشی و فیزیولوژیکی ارقام ذرت
 • بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم دوروم تحت شرایط دیم با استفاده از GGE بای پلات و AMMI
 • تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ های جو در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی
 • برآورد هتروزیس و قابلیت توارث پذیری تحمل به خشکی در ژنوتیپ های تست کراس چغندرقند
 • ارزیابی تحمل به تنش خشکی لاین های امیدبخش نخود (.Cicer arietinum L) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی
 • واکنش برخی هیبریدهای ذرت به تنش آبی
 • تعیین شرایط بهینه و اثر برخی تنش های محیطی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چغندر برگی (Beta vulgaris var. cicla)
 • کمی سازی پاسخ جوانه زنی بذر گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) به پتانسیل اسمزی و پرایمینگ: مدل زمان-رطوبتی با توزیع نرمال، ویبول و گامبل
 • اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (.Malva sylvestris L)
 • اثر تیمارهای بیولوژیک بذر بر شاخص های مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش کمبود آب
 •  ارزیابی تحمل به شوری در نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان با استفاده از روش های بای پلات و تجزیه عاملی
 • تاثیر تنش شوری و روش های مختلف پرایمینگ بذر بر سبز شدن و خصوصیات گیاهچه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd)
 •   اثر متقابل زئولیت کلینوپتیلولیت و تنش شوری در مراحل زایشی بر چهار رقم کلزا
 • تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)
 •  تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی (.Mentha piperita L)
 •  بررسی اثر شوری و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط مزرعه
 • اثر سلنیوم بر جذب کادمیوم، خصوصیات رشدی و فتوسنتزی گیاهچه های سیر (.Allium sativum L) در معرض کادمیوم و کلرید سدیم در شرایط هیدروپونیک
 • اثرات کلات آهن و نانوذرات اکسید آهن بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه یونجه (.Medicago sativa )
 • کمی سازی پاسخ بازدارندگی گرمایی جوانه زنی بذر در ارقام مختلف کلزا

 

 متن کامل مقالات نشریه را از این لینک دریافت کنید 

 

پست های مرتبط

مقالات اولین دوره همايش ملی هويت كودكان ايران اسلامی در دوره پيش دبستانیSID

تاریخ: 1397/11/03

بازدید: 1610

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مجامع علمی

مدرس

@ins

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/04/25

بازدید: 87

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

بیست و پنجم تیر هرسال به عنوان روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نام‌گذاری شده است.

مدرس

@ins

حضور مركز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در نمايشگاه هفته پژوهش

تاریخ: 1398/09/26

بازدید: 1554

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

ارائه آخرین سرویس‌های مورد نیاز پژوهشگران توسط SID

مدرس

@ins

نمایه سازی مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست در SID

تاریخ: 1397/05/21

بازدید: 593

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کنفرانسهای علمی

مدرس

@ins

نحوه تبلیغات در مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی

تاریخ: 1398/03/20

بازدید: 1388

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تبلیغات

مدرس

@ins

جدید ترین دوره فصلنامه قانون یار در بانک نشریات فارسی SID نمایه سازی شد .

تاریخ: 1397/06/17

بازدید: 599

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

نمایه سازی مقالات فصلنامه پژوهشهای ادبی قرآنی در بانک نشریات SID

تاریخ: 1397/06/17

بازدید: 634

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

جدیدترین فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری در SID نمایه شد .

تاریخ: 1397/05/23

بازدید: 723

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

دسترسی آسان به مقالات سه دوره همایش وب پژوهی همزمان با نمایه مقالات مجله بین المللی وب پژوهی

تاریخ: 1397/07/17

بازدید: 743

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مقالات کنفرانس و نشریه

مدرس

@ins