بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

جدید ترین شماره فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی كمی در بانک نشریات علمی مرکز اطلاعات علمی SID نمایه شد .


نشریات روز آمد

sid blog

ششمین دوره   پژوهش های ژئومورفولوژی کمی مربوط به بهار 97  منتشر ودر بانک نشریات علمی مرکز اطلاعات علمی (SID) نمایه شد. این نشریه به صاحب امتیازی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی منتشر می شود .

در این شماره از  نشریه می خوانید :

*  مدل سازی مولفه های مورفومتری دولین ها و ارائه شاخص بعد فرکتال در مطالعه گسل های مناطق کارستی (مطالعه موردی: مناطق کارستی بین پرآو و شاهو)

*ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS

*بررسی تاثیرپذیری ویژگی های هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان 2 از تغییرات اقلیمی

*مورفومتری پروفیل طولی دره های سهند

* فرسایش پذیری سازندهای زمین شناسی با استفاده از تحلیل بعد فرکتال شبکه زهکشی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی همدان)

*استخراج و شناسایی لندفرم های یخچالی با استفاده از روش شی گرا (مطالعه موردی سیرک های یخچالی سبلان)

*کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای

*ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرو)

*ارزیابی توسعه کارست با استفاده از ویژگی های هیدروژئوشیمیایی چشمه های کارستی در آبخوانهای شاهو و اسلام آباد استان کرمانشاه

*تحلیل ژئومورفیکی رده-آرایه ای ریز شبکه آبراهه های پدید آمده در بستر خشک شده دریاچه ارومیه

*تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش

*ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مطالعات میدانی با رویکرد کاهش ریسک (مطالعه موردی: محور جاده هراز)

 

به منظور دسترسی به متن کامل مقالات این نشریه اینجا کلیک کنید. 

 

پست های مرتبط

ایفای نقش SID در رویداد فناورانه صنایع لوازم خانگی و صنایع وابسته

تاریخ: 1400/08/26

بازدید: 253

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

حضور مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی در نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در راستای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه

مدرس

@ins

فراخوان ارسال آثار به سلسله نشست‌های مسئله محوری در پژوهش‌های هنر / مشکلات کلانشهر تهران

تاریخ: 1397/08/23

بازدید: 594

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

فراخوان

مدرس

@ins

مقالات جدیدترین شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ویژه تابستان 1397 در بانک نشریات SID نمایه سازی شد.

تاریخ: 1397/07/02

بازدید: 1211

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

ایفای نقش SID در تعامل بین صنعت و دانشگاه

تاریخ: 1400/08/29

بازدید: 392

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

فقط با ورود فناوری‌های جدید و با توسعه قطعه‌سازی کشور امکان توسعه پایدار صنعتی مقدور است.

مدرس

@ins

نمایه مقالات فصلنامه تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی در بانک نشریات علمی SID

تاریخ: 1397/10/24

بازدید: 787

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

مهم‌ترین موضوعات جستجو شده توسط محققان در SID

تاریخ: 1400/10/19

بازدید: 732

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، مهم‌ترین عناوین جستجو شده در SID توسط محققان بررسی شد.

مدرس

@ins

تغییر نشانی مرکز اطلاعات علمی

تاریخ: 1397/05/02

بازدید: 3300

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مدرس

@ins

مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه پایدار در بانک مجامع علمی ( SID)نمایه شد .

تاریخ: 1397/07/28

بازدید: 733

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مجامع علمی

مدرس

@ins

نمایه مقالات جدیدترین شماره ماهنامه معماری شناسی در بانک نشریات علمی SID

تاریخ: 1397/08/12

بازدید: 755

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins