بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فهرست برترین نشریات علوم پزشکی کشور بر اساس گزارش های استنادی سال 1396


گزارش های استنادی نشریات

این گزارش بر اساس فهرست نشریات علمی پژوهشی که توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صاحب رتبه علمی پژوهشی شده اند، ارائه شده و ملاک ان میزان شاخص تاثیر نشریات داخلی است.

از میان 410 عنوان نشریه موجود در این فهرست، 359 عنوان نشریه واجد شرایط محاسبه بودند که 122 عنوان شاخص تاثیر در سال 1396 داشته اند. بر این اساس هیچ یک از 10 نشریه برتری که دارای بالاترین شاخص تاثیر بوده اند، در هیچ یک از نمایه های بین المللی حضور ندارند.

میانگین ضریب تاثیر نشریات علمی و پژوهشی موجود در این گزارش 63 هزارم است. این عدد نشان دهنده این است که 45 نشریه از نشریاتی که ضریب تاثیرشان محاسبه شده بالاتر از میانگین ضریب تاثیرند.

 گروه‌های تخصصی پرستاری، مامایی و علوم بهداشتی و مراقبتی استنادهای بیشتری دارند و این به آن معنا است که پژوهش‌هایی که در داخل کشور در این حوزه‌ها انجام می‌شود، بیشتر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است.

sid blog

از 10 نشریه اول، هفت نشریه مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و سه مورد وابسته به پژوهشگاه‌ها و یا سایر مراکز پژوهشی هستند. از بین 10 نشریه اول، نشریه بیماری‌های پستان ایران وابسته به پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی است و رتبه دوازدهم را نیز نشریه پایش از پژوهشکده علوم بهداشت جهاد دانشگاهی به خود اختصاص داده است. در خصوص دانشگاه‌های شهرستان که در بین 10 نشریه برتر هستند بالاترین رتبه مربوط به مشهد با سه نشریه بوده و پس از آنها همدان، کرمان، کرمانشاه و اصفهان هر کدام با یک نشریه قرار دارند. در تهران نیز دانشگاه شهید بهشتی با 2 نشریه و دانشگاه تهران با یک نشریه حضور دارند.

پست های مرتبط

سایت اسکور 2019 اسکوپوس منتشر شد

تاریخ: 1399/04/03

بازدید: 2190

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تغییر نحوه محاسبه شاخص سایت اسکور

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی تاثیر 2020

تاریخ: 1399/02/05

بازدید: 1650

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Times Higher Education Impact Rankings 2020

مدرس

@ins

وضعیت مؤسسات و دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی SIR در سال 2022 به گزارش SID

تاریخ: 1401/01/30

بازدید: 935

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بهبود جایگاه جهاددانشگاهی در رتبه بندی SIR و جایگاه برجسته ی زیرمجموعه های این نهاد در شاخص نوآوری

مدرس

@ins

برترین دانشگاههای ایران در سال 2018 براساس رتبه بندی وبومتریکس مشخص و معرفی شدند.

تاریخ: 1397/05/14

بازدید: 663

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

گزارش

مدرس

@ins

پراستنادترین مقالات و مجلات ایران و جهان بر اساس گوگل اسکالر 2020

تاریخ: 1399/04/21

بازدید: 4854

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص‌های استنادی گوگل اسکالر منتشر شد

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی کیواس: درخشش دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ: 1398/12/24

بازدید: 2178

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی موضوعی 2020

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی وبومتریکس 2020

تاریخ: 1398/11/20

بازدید: 2782

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وضعیت مراکز جهاد دانشگاهی

مدرس

@ins

معرفی داوران برتر در 22 حوزه موضوعی بر اساس پابلونز

تاریخ: 1398/06/27

بازدید: 2742

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

78داور برتر از ایران

مدرس

@ins

دانشگاه‌های برتر ایران و جهان بر اساس رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه THE

تاریخ: 1398/02/03

بازدید: 2061

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

University Impact Rankings

مدرس

@ins

رتبه خیره کننده دانشگاه علم و فرهنگ در میان مراکز، دانشگاه‌ها و موسسات ایرانی

تاریخ: 1399/02/06

بازدید: 1959

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی SIR

مدرس

@ins