دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

فهرست برترین نشریات علوم پزشکی کشور بر اساس گزارش های استنادی سال 1396

تاریخ: 1397/04/06

بازدید: 453

 | 


گزارش های استنادی نشریات

این گزارش بر اساس فهرست نشریات علمی پژوهشی که توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صاحب رتبه علمی پژوهشی شده اند، ارائه شده و ملاک ان میزان شاخص تاثیر نشریات داخلی است.

از میان 410 عنوان نشریه موجود در این فهرست، 359 عنوان نشریه واجد شرایط محاسبه بودند که 122 عنوان شاخص تاثیر در سال 1396 داشته اند. بر این اساس هیچ یک از 10 نشریه برتری که دارای بالاترین شاخص تاثیر بوده اند، در هیچ یک از نمایه های بین المللی حضور ندارند.

میانگین ضریب تاثیر نشریات علمی و پژوهشی موجود در این گزارش ۶۳ هزارم است. این عدد نشان دهنده این است که ۴۵ نشریه از نشریاتی که ضریب تاثیرشان محاسبه شده بالاتر از میانگین ضریب تاثیرند.

 گروه‌های تخصصی پرستاری، مامایی و علوم بهداشتی و مراقبتی استنادهای بیشتری دارند و این به آن معنا است که پژوهش‌هایی که در داخل کشور در این حوزه‌ها انجام می‌شود، بیشتر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است.

sid blog

از ۱۰ نشریه اول، هفت نشریه مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و سه مورد وابسته به پژوهشگاه‌ها و یا سایر مراکز پژوهشی هستند. از بین ۱۰ نشریه اول، نشریه بیماری‌های پستان ایران وابسته به پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی است و رتبه دوازدهم را نیز نشریه پایش از پژوهشکده علوم بهداشت جهاد دانشگاهی به خود اختصاص داده است. در خصوص دانشگاه‌های شهرستان که در بین ١٠ نشریه برتر هستند بالاترین رتبه مربوط به مشهد با سه نشریه بوده و پس از آنها همدان، کرمان، کرمانشاه و اصفهان هر کدام با یک نشریه قرار دارند. در تهران نیز دانشگاه شهید بهشتی با ٢ نشریه و دانشگاه تهران با یک نشریه حضور دارند.