بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پنجاهمین دوره فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی در بانک نشریات علمی SID نمایه شد


sid blog

جدیدترین دوره  فصلنامه  پژوهشهای جغرافیای انسانی منتشر و در بانک نشریات علمی SID نمایه شد. این فصلنامه به کوشش  موسسه جغرافیای دانشگاه تهران منتشر شده است . 

در پنجاهمین دوره این فصلنامه می خوانید  :

♦️ استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش بینی آلاینده های NO2 ،CO و PM10 (مطالعه موردی: شهر تهران)

♦️ تحلیل اکتشافی الگوهای فضایی- زمانی رفتار بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد)

♦️ کاربرد مدل LTM در پیش بینی و مدل سازی توسعه فیزیکی شهر ایلخچی

♦️ جستاری در شناخت اثرات محیط طبیعی در تکوین نظام حکمرانی در ایران در قرن بیستم

♦️ بررسی عوامل موثر بر تصمیم کشاورزان در به کارگیری شیوه های حفاظت منابع آب وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل دختر)

♦️  تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعه موردی منطقه 5 شهرتهران)

♦️ تحلیل ریخت شناسانه ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقه کلان شهری تهران

♦️ تحلیل توان های محیطی برای توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)

♦️ سنجش توسعه یافتگی صنعتی شهرستان های استان اردبیل با رویکرد عدالت فضایی

♦️ تحلیل اثرات پرداخت نقدی یارانه ها بر توانمندسازی گروه های هدف روستایی (مطالعه موردی: روستاییان عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان خدابنده)

♦️  بازشناسی رابطه فضاهای شهری و حرکت های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه

♦️  تبیین نظری بسترهای شکل گیری رقابت های ژئوپلیتیکی

♦️ توسعه سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به منظور پایش و تحلیل جرائم شهری

♦️ شبیه سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل CA-Markov و تصمیم گیری چندمعیاره

اصل مقالات این شماره فصلنامه را از اینجا دانلود کنید  . 

پست های مرتبط

دسترسی به پایان‌نامه بورسیه‌های جهاد دانشگاهی

تاریخ: 1399/03/11

بازدید: 1393

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

مدرس

@ins

رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی دستاوردها، خدمات و ویژگیهای خاص این مرکز را تشریح کرد

تاریخ: 1398/03/21

بازدید: 1949

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خبر اختصاصی

مدرس

@ins

عمده ترین مختصات آرمان شهر شهدا (عوامل سیاسی،اقتصادی و فرهنگی)

تاریخ: 1397/11/30

بازدید: 1015

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله

مدرس

@ins

نمایه سازی مقالات فصلنامه پژوهشهای ادبی قرآنی در بانک نشریات SID

تاریخ: 1397/06/17

بازدید: 660

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

مقالات پنجاه و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی در تارگاه SID نمایه شد .

تاریخ: 1397/07/30

بازدید: 3989

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

مهمترین بازدیدهای روز چهارم نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰ از غرفه SID

تاریخ: 1400/10/08

بازدید: 785

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، نمایندگان مجلس و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و رؤسا و اساتید سازمانی و دانشگاهی در روز چهارم نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400 از غرفه مرکز اطلاعات علمی بازدید کردند.

مدرس

@ins

مقالات دهمین دوره فصلنامه علوم و فناوری‌های پدافند نوين در بانک نشریات علمی پایگاه SID نمایه شد.

تاریخ: 1398/01/24

بازدید: 1054

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

جدیدترین مقالات نشریه آب و فاضلاب ویژه بهار 1398 در تارگاه مرکز اطلاعات علمی (SID) نمایه شد.

تاریخ: 1398/01/25

بازدید: 1318

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه پایدار در بانک مجامع علمی ( SID)نمایه شد .

تاریخ: 1397/07/28

بازدید: 761

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مجامع علمی

مدرس

@ins

آغاز پانزدهمین سال فعالیت مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تاریخ: 1397/05/17

بازدید: 459

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جهاد دانشگاهی

مدرس

@ins