مشخصات نشريه فصلنامه علم مواد (فرآيندهاي متالورژي)  2 دوره 
 عنوان نشريه :  علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  388-2322X
  صاحب امتياز :  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
  مدير مسئول :  دكتر رضا ابراهيمي
  سر دبير :  دكتر حسين مناجاتي زاده
  آدرس :  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مهندسي مواد، دفتر نشريه
  صندوق پستي :  517
  تلفن :  2291110 (0331)
  نمابر :  2291008 (0331)
  پست الكترونيكي :  j-metallurgy@iaun.ac.ir
  وب سايت :  www.jmatpro.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1388 درتارگاه SID نمایه میشود.


نظر به تغییر زبان انتشار این نشریه، جهت دسترسی به شماره های جدید، لطفا به بخش انگلیسی پایگاه و به آدرس زیر مراجعه نمائید

JOURNAL OF ADVANCED MATERIALS AND PROCESSING (JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE) 


  فهرست دوره هاي نشريه : فصلنامه علم مواد (فرآيندهاي متالورژي)

  سال 1389
  سال 1388