مشخصات نشريه رشد فناوري  10 دوره 
 عنوان نشريه :  رشد فناوري
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1735-5486
  صاحب امتياز :  مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش)
  مدير مسئول :  حبيب الله اصغري
  سر دبير :  دكتر جعفر توفيقي
  آدرس :  تهران، خيابان انقلاب، چهار راه كالج، كوچه سعيدي، پلاك 5، مركز رشد و فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي، رويش
  صندوق پستي :  13145/799
  تلفن :  88898865 (021), 6-88930150 (021), 88894649 (021)
  نمابر :  88930157 (021)
  پست الكترونيكي :  roshdefanavari@gmail.com
  وب سايت :  www.roshdefanavari.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1383 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : رشد فناوري

  سال 1393
  سال 1392
  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384