مشخصات نشريه مديريت فناوري اطلاعات  4 دوره 
 عنوان نشريه :  مديريت فناوري اطلاعات
  نوع نشريه :  دو فصلنامه
  كد ISSN :  1019-3871
  صاحب امتياز :  دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  مدير مسئول :  سيدرضا سيدجوادين
  سر دبير :  بابك سهرابي
  آدرس :  تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان جلال آل آحمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه همكف، كد پستي: 1411713114
  صندوق پستي :  14155-6311
  تلفن :  88006355 61117637 (021)
  نمابر :  88006355 (021)
  پست الكترونيكي :  jitm@ut.ac.ir
  وب سايت :  jitm.ut.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1387 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : مديريت فناوري اطلاعات

  سال 1391
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387