مشخصات نشريه مجله علوم رفتاري  6 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله علوم رفتاري
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  2008-1324
  صاحب امتياز :  دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، مركز تحقيقات علوم رفتاري
  مدير مسئول :  دكتر علي فتحي آشتياني
  سر دبير :  دكتر علي فتحي آشتياني
  آدرس :  تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، مركز تحقيقات علوم رفتاري
  صندوق پستي :  19945-546
  تلفن :  82482473 (021)
  وب سايت :  www.jbs.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1386 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله علوم رفتاري

  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386