مشخصات نشريه مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران  8 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1735-7756
  صاحب امتياز :  انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
  مدير مسئول :  دكتر مجيد حاجي فرجي
  سر دبير :  دكتر تيرنگ نيستاني
  آدرس :  تهران، شهرك قدس (غرب)، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان ارغوان غربي، پلاك 7، كدپستي: 1981618573
  صندوق پستي :  19395-4741
  تلفن :  22086347 (021)
  نمابر :  22086347 (021)
  پست الكترونيكي :  nsftjournal@gmail.com
  وب سايت :  www.nsft.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1385 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

  سال 1392
  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385