مشخصات نشريه ليزر پزشكي  10 دوره 
 عنوان نشريه :  ليزر پزشكي
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  3319-1735
  صاحب امتياز :  معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران
  مدير مسئول :  دكتر مسعود حبيبي
  سر دبير :  دكتر پروين منصوري
  آدرس :  تهران، سيد خندان، ابتداي سهروردي شمالي، كوچه شهيد مهاجر، پلاك 13، طبقه 2
  صندوق پستي :  14155-6615
  تلفن :  88517180 (021)
  نمابر :  66952040 (021)
  پست الكترونيكي :  jmlc@jdcord.jd.ac.ir
  وب سايت :  www.icml.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1384 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : ليزر پزشكي

  سال 1392
  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1385
  سال 1384