مشخصات

عنوان: بررسی وضعیت رضایتمندی بیمه شدگان از عملکرد دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان لرستان با استفاده از مدل سروکوال در سال 95

گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
آزادی مریم (همکار طرح)
اسدی فرد اشرف (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: رضایتمندی، دفاتر پیشخوان، مدل سرکوال

 
 
Title:

Abstract:

Keyword(s):