مشخصات

عنوان: بررسی چالش های انجام پژوهش و ارایه راه کار مناسب جهت تسهیل فرایند پژوهش در کارکنان بیمه سلامت کشور 1394

گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قلندرآبادی لیلا (مسئول طرح)
رمزی علیرضا (همکار طرح)
وفایی نجار - (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: تحقیق، چالش، سازمان بیمه سلامت

 
 
Title:

Abstract:

Keyword(s):